Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi
Bildiri özetleri, kongre web sitesi üzerinden online sisteme kayıt yapılarak
gönderilecektir.
 

*Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Bildiri Özetlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
1. Özetler bildiri özeti gönderim sistemi üzerinden online toplanacaktır.
2. Bildiri özeti gönderim sisteminde öncelikle bildirinin yer aldığı tema belirtilmelidir.
3. Bildiri başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Örn: Kadının
Türkiye’deki Yeri
4. Yazarlar isimlerini sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazmalıdır.
Örn:  Doç. Dr. Ahmet Çalışkan
5. Yazarlar çalıştıkları kurumları isimlerinin altına ortalı hizalı olarak aşağıdaki gibi
belirtmelidir.
Örn: Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi
Eğitimi Anabilim Dalı, Bursa
6. Çoklu yazarlarda iletişim kurulacak kişi sorumlu yazar olarak kabul edilir.
7. Bildiri özetinin tamamı minimum 250 kelime olmalı, maksimum 350 kelimeyi
geçmemelidir. Anahtar kelimeler ise 3-5 kelimeden oluşmalıdır.
8. Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan
alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.
9. Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.
10. Bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya
başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması
gerekmektedir.
11. Kongreye gönderilen bildiri özetleri en az iki hakemin değerlendirmeleri
doğrultusunda kabul edilir.
12. Temalar altında oluşturulacak sunumlar için her bir bildiriye 15 dakika süre
tanınacaktır.

Makalelerin Gönderilmesi
Makalelerinin tam metin kitap bölümü olarak yayınlanmasını isteyen yazarlar, tam metinlerini
10 sayfayı geçmeyecek şekilde, tek satır aralıklı, 12 punto ve APA 7 kurallarına uygun olarak
hazırlayıp göndermelidir

https://docs.google.com/forms/d/1ZQmNUaVHO2OcMC9LanTlHVeS-rC1yq96gKAZQ-gePZE/edit