Kongre sonrasında yayınlanacaktır. 
Türk Dünyasında Kadın Özet Kitapçığı