Kongre Tarihi ve Yeri
TÜRK DÜNYASINDA KADIN OLMAK” ULUSLARARASI KADIN ÇALIŞMALARI
KONGRESİ 5-6 Aralık 2022 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Prof.Dr. Mete
Cengiz Kültür Merkezi Bursa’da düzenlenecektir. Kongre Bursa Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile
Uludağ Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafında
ortak yapılacaktır.

Kongre Dili
Kongrenin dili Türkçe’dir.

Davet Mektubu
Kayıt işlemini yaptıran tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir.
Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacını
taşımaktadır.

Katılım Sertifikası
Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

*Kongremiz doçentlik kriterlerini sağlamaktadır.

* Kongre katılım ücreti bulunmamaktadır.