Prof. Dr. Zhanar RYSBEKOVA -Kazak Ulusal Kadın Öğretmen Yetiştirme Üniversitesi 

Stratejik Gelişim Ve Sosyal Hizmetten Sorumlu Rektör Yardımcısı 

‘’Kadın Lider Kimliğinin Oluşumu ‘’ 

 

Doç. Dr. Sakine Qaybaliyeva - Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folkor Enstitüsü

“Azerbaycan Halk Biliminde Kadın”

 

Doç. Dr. Masoumeh DAEİ - Üniversite-Kurum: Tebriz Hayame Nur Universitesi

"İran meşrutiyet devriminde, kadınların siyasi toplumsal katılımları"

 

Doç. Dr. Liubov ÇİMPOEŞ - Komrat Devlet Üniversitesi Gagauz Dili ve Tarihi Bölümü

“Gagauz Kadınların Modern Dönemin Sorunları ve Baş etmeleri ve Çözüm Üretmeleri”

 

Doç. Dr. Gulnoza JURAEVA -Ali Şir Nevai Üniversitesi Özbek Dili ve Edebiyatı 

“Özbekistan’da Kadın Hakları”

 

Dr. Öğr.  Gülnara SEİTVANİYEVA - İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

“Rusya Müslümanlarının Kadın Hareketinin Gelişimi ve İsmail Gaspıralı’nın Rolü”

 

Dr. Aziza ERGESHKYZY - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

“Günümüz Kırgız Toplumunda Kadınların Yeri”

 

Araştırmacı Yazar - Ogholmaya SAMIEZADEH 

“Türkmenistan’da Kadın Hakları”